ten

Tin tức

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG BỘ CÁC PHÒNG BAN TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC SÀI GÒN 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Ngày 27-7, Đảng ủy Các phòng ban trực thuộc Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng bộ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Hội nghị sơ kết Công tác Đảng bộ Các phòng ban trực thuộc Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm

Ảnh: Đồng chí Phạm Thị Thủy – Ủy viên ban thường vụ đảng ủy Các phòng ban báo cáo tại Hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV Công ty; Lê Việt Hùng - Bí thư Đảng ủy Các phòng ban - Tổng Giám đốc Công ty cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ Các phòng ban.

Báo cáo hoạt động 6 tháng vừa qua đồng chí Phạm Thị Thủy – Ủy viên ban thường vụ đảng ủy các phòng ban cho biết được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn, Ban Chấp hành Đảng bộ Các phòng ban phát huy vai trò trách nhiệm cùng Ban Tổng giám đốc công ty tập trung đề ra các giải pháp phục hồi phát triển công tác kinh doanh, chú trọng lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng đạt được kết quả nhất định.

Đảng ủy Các phòng ban tập trung lãnh đạo đơn vị phát huy trách nhiệm trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện tốt các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động theo đúng Thỏa ước lao động tập thể năm 2021 – 2023 đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, tạo được sự đồng thuận, đoàn kết nội bộ xây dựng mối quan hệ giữa lãnh đạo với người lao động; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sựu kiện lịch sử quan trọng 6 tháng đầu năm; thực hiện chương trình hành động số 30 – CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 30 – NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược An ninh mạng quốc gia; tang cường tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI, XII), kết luận số 21 – KL/TW khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và  phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Các phòng ban có 01 tập thể và 02 cá nhân được tuyên dương gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp Thành phố giai đoạn (19/5/2022 – 19/5/2023); hoàn thành công tác đánh giá chất lượng cơ sở Đảng, đảng viên. Thực hiện công tác rà soát, bổ sung nhân sự cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2025 – 2030, tăng cường công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên trong 6 tháng đầu năm 2023 kết nạp 01/6 đảng viên ( tỉ lệ 16,66%). Tổng số đảng viên trong đảng bộ hiện nay là 82 đồng chí, trong đó có 5 đảng viên dự bị; tang cường công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác dân vận gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, lãnh đạo công ty và người lao động.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đảng ủy Các phòng ban cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế: hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bất ổn về kinh tế trong nước, tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng và khó khan của các nguồn thu từ dịch vụ Logistics có phần ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động; công tác kiểm tra, giám sát được tập trung thực hiện tốt tuy nhiên các nội dung kiểm tra, giám sát theo chương trình chậm so với kế hoạch đã đề ra; tiến độ thực hện công tác kết nạp đảng viên còn chậm chủ yếu giai đoạn viết lý lịch của người vào Đảng.

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt chỉ tiêu, kế hoạch của các phòng, chi nhánh trực thuộc nhầm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm; tập trung quản lý nguồn vốn, tiết giảm chi phí, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, kiểm soát quản lý công nợ chặt chẽ; thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng hàng hóa, đảm bảo hệ thống kho, mạng lưới phân phối giữ vững chuẩn GDP, GSP; bảo toàn và phát triển vốn đầu tư tại các công ty liên kết; công tác tổ chức xây dựng Đảng tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường và đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phổ biến, quán triệt kịp thời mọi chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể đảng viên, CBCCVC của đơn vị. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định Nghị quyết của Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao hiệu quả công tác dân vận đặc biệt là lãnh đạo thực hiện tốt cuộc vận động “ Nói không với tiêu cực” theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty.

Hội nghị sơ kết Công tác Đảng bộ Các phòng ban trực thuộc Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV Công ty phát biểu chỉ đạo.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV Công ty đề nghị các chi bộ trực thuộc tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung các giải pháp phát triển doanh thu và lợi nhuận; Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Hội nghị sơ kết Công tác Đảng bộ Các phòng ban trực thuộc Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm

Ảnh: Đồng chí Lê Việt Hùng - Bí thư Đảng ủy Các phòng ban - Tổng Giám đốc Công ty phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận đồng chí Lê Việt Hùng - Bí thư Đảng ủy Các phòng ban - Tổng Giám đốc Công ty ghi nhận những kết quả đã đạt được của Đảng ủy Các phòng ban trong 6 tháng đầu năm qua; đồng thời cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế, cần được quan tâm và thực hiện tốt trong thời gian tới. Về phương hướng, nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2023, đồng chí đề nghị Đảng bộ cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, tăng cường sự phối hợp và có nhiều biện pháp, giải pháp mới, hiệu quả hơn nữa để quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng uỷ cấp trên, hoàn thành tốt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng Công ty vững mạnh.

SAPHARCO quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2024

SAPHARCO quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2024

Thực hiện Công văn số 12591-CV/VPTU ngày 12 tháng 02 năm 2024 của Văn phòng Thành ủy. Đảng uỷ Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn ban hành Công văn số 256-CV/ĐU về tập trung công việc ngay sau nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Xem thêm
Thông báo lịch nghỉ Tết nguyên đán 2024

Thông báo lịch nghỉ Tết nguyên đán 2024

Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn xin thông báo đến Quý khách hàng, Quý đối tác lịch nghỉ Tết như sau:
Công ty sẽ nghỉ Tết Nguyên Đán 2024 từ Thứ năm - 08/02/2024 (nhằm ngày 29/12 Âm lịch) đến hết Thứ tư - 14/02/2024 (nhằm ngày 05/01 Âm lịch).
Công ty làm việc lại bình thường vào Thứ năm - 15/02/2024 (nhằm ngày 06/01 Âm lịch).

Xem thêm
SAPHARCO - Xuân Giáp Thìn ấm áp nghĩa tình

SAPHARCO - Xuân Giáp Thìn ấm áp nghĩa tình

Ngày 30-31/01, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn cùng Ban Thường vụ các đoàn thể Công ty tổ chức Đoàn thăm và tặng quà cho cán bộ, đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Giáp Thìn 2024.

Xem thêm
Lãnh đạo Quận 4 thăm, chúc tết Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco)

Lãnh đạo Quận 4 thăm, chúc tết Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco)

Sáng ngày 26/01, Đoàn đại biểu Quận ủy – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 4 do đồng chí Nguyễn Quốc Thái, Bí thư Quận ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco)

Xem thêm
Sapharco tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024

Sapharco tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024

Ngày 18/01, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn - Sapharco tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”

Xem thêm
Sapharco tổ chức hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Sapharco tổ chức hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Ngày 11/01, Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco) tổ chức hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023 và xây dựng kế hoạch năm 2024.

Xem thêm
5 loại vaccine ung thư tiềm năng đang thử nghiệm

5 loại vaccine ung thư tiềm năng đang thử nghiệm

Các vaccine đang được thử nghiệm trên người, kết hợp với thuốc ức chế điểm kiểm soát để điều trị u ác tính, ung thư tuyến tụy, cổ tử cung...

Xem thêm
Những người dễ bị nhồi máu cơ tim

Những người dễ bị nhồi máu cơ tim

Người có thói quen hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia, mức cholesterol và chất béo trung tính trong máu cao có nguy cơ nhồi máu cơ tim.

Xem thêm
Xu hướng y tế trong năm 2024

Xu hướng y tế trong năm 2024

Thay đổi về văn hóa giảm cân, tận dụng công nghệ trong chăm sóc sức khỏe cá nhân và hướng tới sự trường thọ là các xu hướng chủ đạo trong năm 2024.

Xem thêm

Liên hệ chúng tôi

Tiêu đề

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN

Địa chỉ: 18 - 20 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 71079879 ; (028) 39400388 ; Fax : (028) 39401975

MST: 0300523385

Email: contact@sapharco.com

Website: www.sapharco.com

© Copyright 2020 sapharco.com , all rights reserved