Các văn bản quy phạm pháp luật
NGHỊ ĐỊNH 29/2014/NĐ-CP QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ THẨM QUYỀN, THỦ TỤC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU, VIỆC QUẢN LÝ, XỬ LÝ ĐỐI VỚI TÀI SẢN SAU KHI ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CỦA NHÀ NƯỚC.
Nghị định 29/2014/NĐ-CP quy định cụ thể về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu, việc quản lý, xử lý đối với tài sản sau khi được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước.
Xem Tiếp...
 
CÔNG VĂN V/V NGHỈ TẾT ÂM LỊCH VÀ HOÁN ĐỔI NGÀY NGHỈ HẰNG TUẦN VÀO DỊP NGHỈ LỄ NĂM 2014 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (tại văn bản số 89/TTr-LĐTBXH ngày 21 tháng 11 năm 2013 về việc nghỉ Tết Âm lịch và hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần vào dịp nghỉ lễ năm 2014 đối với cán bộ, công chức, viên chức, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Xem Tiếp...
 
CÔNG VĂN V/V TỔNG HỢP, GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC TẠI THÔNG TƯ 128/2013/TT-BTC

Ngày 10/9/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 128/2013/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (thay thế Thông tư số 194/2010/TT-BTC).

Xem Tiếp...
 
HƯỚNG DẪN ĐÓNG ĐOÀN PHÍ CÔNG ĐOÀN.

- Căn cứ Luật Công đoàn;

- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn đóng đoàn phí của đoàn viên công đoàn như sau:

Xem Tiếp...
 
NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 48/2010/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Xem Tiếp...
 
Các bài viết khác...
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL