Hội Đồng Thành Viên

Ông Nguyễn Ngọc Vũ

Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn.

Ông Lê Việt Hùng

Tổng Giám Đốc, thành viên hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn.

Ông Nguyễn Huy Quang

Phó Tổng Giám Đốc, thành viên hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn.


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: