Notice: Undefined index: lang in E:\SPCWebsite\spc\templates\foreverace\index.php on line 475

Notice: Undefined index: lang in E:\SPCWebsite\spc\templates\foreverace\index.php on line 485

STT

SỐ ĐL

ĐỊA CHỈ ĐẠI LÝ

HUYỆN CỦ CHI

XÃ TÂN AN HỘI

1

15

322A Ấp Tây, Xã Tân An Hội, CC

2

16

Ấp Bầu Tre II, Xã Tân An Hội, CC

3

66

Tổ 1 - Ấp Mũi Lớn 1 - Tân An Hội - CC

4

67

Ấp Bau Tre 1 - Tân An Hội - CC

5

90

Tổ 6 - Ấp Xóm Chùa - Xã Tân An Hội - CC

XÃ PHƯỚC HIỆP

6

17

Ấp Mũi Côn Đại, Xã Phước Hiệp,CC

7

88

Ấp Cây Trôm - QL22 - Phước Hiệp - CC

8

89

Tổ 10 - Ấp Cây Trôm - Phước Hiệp - CC

XÃ PHƯỚC THẠNH

9

18

Ấp Chợ, Xã Phước Thạnh, CC

10

19

Tổ 2 Ấp Phước Lộc - Phước Thạnh - CC

11

20

Ấp Chợ, Xã Phước Thạnh, CC

12

21

Ấp Phước Hưng, Phước Thạnh, CC

13

22

Ấp Phước Hưng, Phước Thạnh, CC

14

54

Ấp Chợ, Phước Thạnh, CC

15

95

Tổ 4 - ấp Chợ - Xã Phước Thạnh, CC

XÃ THÁI MỸ

16

60

Ấp Mỹ Khánh A, Thái Mỹ, CC

17

82

Tổ 5 Ấp Bình Thượng 2 - Thái Mỹ - CC

XÃ TRUNG LẬP THƯỢNG

18

23

Ấp Trung Bình, Xã Trung Lập Thượng, CC

19

25

Tổ 7 - Ap Trung Bình - Xã Trung Lập Thượng - CC

XÃ TRUNG LẬP HẠ

20

26

Ấp Trung Hòa, Xã Trung Lập Hạ, CC

21

27

Ấp Xóm Mới, Xã Trung Lập Hạ, CC

22

55

Ấp Đồn - Trung Lập Hạ - CC

23

81

52 Nguyễn Thị Rành - Ấp Xóm Mới - Trung Lập Hạ, CC

XÃ AN NHƠN TÂY

24

28

Lô 6, Xã An Nhơn Tây,CC

25

29

Ấp Chợ Cũ, Xã An Nhơn Tây,CC(BV An Nhơn Tây)

26

30

Ấp Chợ Cũ, Xã An Nhơn Tây,CC

27

31

Ấp Chợ Cũ 1, Xã An Nhơn Tây,CC

28

32

Ấp Chợ Cũ, Xã An Nhơn Tây,CC

29

24

Ấp Xóm Mới, Xã An Nhơn Tây,CC

XÃ AN PHÚ

30

41

TL 15, Ấp An Hòa, Xã An Phú, CC

31

70

TL15 Ấp An Hòa - An Phú - CC

XÃ PHÚ MỸ HƯNG

32

40

Ấp Phú Lợi, Phú Mỹ Hưng, CC

33

74

Tổ 3B Ấp Phú Hiệp - Phú Mỹ Hưng - CC

XÃ PHÚ HÒA ĐÔNG

34

33

Ấp Chợ, Xã Phú Hòa Đông, CC

35

34

Ấp Chợ, Xã Phú Hòa Đông, CC

36

35

Ấp Chợ, Xã Phú Hòa Đông, CC

37

36

Ấp Chợ, Xã Phú Hòa Đông, CC

38

37

Tổ 17, Ấp Phú Mỹ, Xã Phú Hòa Đông, CC

39

73

73 Ấp Cây Trắc - Phú Hòa Đông - CC

40

83

Ấp Phú Mỹ - Phú Hòa Đông - CC

41

84

Ấp Chợ - Phú Hòa Đông - CC

XÃ TRUNG AN

42

79

Ấp Thạnh An - Trung An - CC

43

59

315 Ấp Chợ - Trung An - CC

44

85

Tổ 2 Ấp Hội Thạnh, Trung An, CC

XÃ HÒA PHÚ

45

42

TL 8, Ấp 1, Xã Hòa Phú, CC

46

47

Ấp 2A, TL8, Xã Hòa Phú, CC

XÃ BÌNH MỸ

47

45

Ấp 2, Xã Bình Mỹ, CC

48

46

Ấp 1, Xã Bình Mỹ, CC

49

61

Ấp 5, Bình Mỹ, CC

XÃ TÂN THẠNH TÂY

50

38

Ấp 1, Xã Tân Thạnh Tây, CC

51

39

Ấp 1, Xã Tân Thạnh Tây, CC

52

68

Tổ 1 - Ap 1A - Tân Thạnh Tây - CC

53

92

Tổ 10 - Ap 1A - Tân Thạnh Tây - CC

XÃ TÂN THẠNH ĐÔNG

54

44

Ấp 12, Xã Tân Thạnh Đông, CC

55

57

Tổ 5, Ấp 8, Tân Thạnh Đông, CC

56

58

Ấp 1 - Tân Thạnh Đông, CC

57

65

Ấp 8 - Tân Thạnh Đông - CC

58

87

Ấp 1 - TL15 - Tân Thạnh Đông - CC

59

94

Ap 5- Xã Tân Thạnh Đông - CC

XÃ PHƯỚC VĨNH AN

60

64

Ấp 4 - Tổ 1 - Phước Vĩnh An - CC

61

78

Ấp 3, Xã Phước Vĩnh An, CC

62

86

Tổ 6 Ấp 4 - TL 8 - Phước Vĩnh An - CC

XÃ TÂN PHÚ TRUNG

63

1

Ấp Đình, Tân Phú Trung, CC

64

2

169 QL22, Ấp Đình, Tân Phú Trung, CC

65

3

Ấp Đình, Tân Phú Trung, CC

66

4

QL 22Ấp Giữa, Tân Phú Trung, CC

67

48

Tổ 2 - Ấp Trạm Bơm - Tân Phú Trung - CC

68

49

Ấp Đình - Tân Phú Trung, CC

69

50

Ấp Đình, Tân Phú Trung, CC

70

53

Ấp Đình, Tân Phú Trung, CC

71

97

Tổ 1 - Ap Chợ, Xã Tân Phú Trung, CC

XÃ TÂN THÔNG HỘI

72

5

822/12B Ấp Tân Tiến - Tân Thông Hội - CC

73

6

Ấp Tân Tiến, Xã Tân Thông Hội, CC

74

51

Ấp Tân Tiến, Tân Thông Hội, CC

75

52

Ấp Hậu, Tân Thông Hội, CC

76

56

QL22 - Ấp Tân Tiến - Tân Thông Hội - CC

77

71

44KC - Tân Tiến - Tân Thông Hội - CC

78

72

Ấp Tân Tiến - Tân Thông Hội - CC

79

77

QL22, Ấp Chánh, Xã Tân Thông Hội, CC

80

91

Tổ 1 - Ap Hậu - Xã Tân Thông Hội - CC

81

99

Liêu Bình Hương Ấp Tân Tiến, Tân Thông Hội, CC

XÃ PHẠM VĂN CỘI

82

43

Ấp 3, Xã Phạm Văn Cội, CC

83

63

Ấp 3 Phạm Văn Cội, CC

84

93

Tổ 21 Ấp 3, Xã Phạm Văn Cội, CC

XÃ NHUẬN ĐỨC

85

80

Tổ 3, Ấp Bàu Tròn, Nhuận Đức, CC

THỊ TRẤN

86

7

180/7E KP5, Thị Trấn Củ Chi

87

8

Tổ 9 - KP 2 - Thị Trấn Củ Chi

88

9

219 TL8 KP3 Thị Trấn Củ Chi, CC

89

10

384 Tỉnh lộ 8, KP4, TT Củ Chi, CC

90

11

765 KP5 Thị Trấn Củ Chi

91

12

839 QL22, KP 5, TT Củ Chi, CC

92

13

Tổ 7 - KP8 - QL22 - Thị Trấn Củ Chi

93

75

KP 6 - Thị Trấn Củ Chi - CC

 

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in E:\SPCWebsite\spc\plugins\system\jfdatabase\jfdatabase_inherit.php on line 243