Notice: Undefined index: lang in E:\SPCWebsite\spc\templates\foreverace\index.php on line 475

Notice: Undefined index: lang in E:\SPCWebsite\spc\templates\foreverace\index.php on line 485

STT

STT ĐL

ĐỊA CHỈ ĐẠI LÝ

H. HỐC MÔN

THỊ TRẤN

1

9

40/1 Quang trung - TT Hốc Môn

ĐÔNG THẠNH

2

1

3/22A Đặng Thúc Vịnh - Đông Thạnh - HM

3

5

303 Đặng Thúc Vịnh, Đông Thạnh, HM

4

11

9/4 Ap 4, Đông Thạnh, HM

5

21

267/4 Ấp 7, Đông Thạnh, HM

6

26

24 Ấp 7, Đông Thạnh, HM

7

33

242 Đặng Thúc Vịnh, Đông Thạnh, HM

8

35

229 Đặng Thúc Vịnh, Ấp 7, Đông Thạnh, HM

9

42

3/35B Đặng Thúc Vịnh, Đông Thạnh, HM

10

62

228A Đặng Thúc Vịnh - Ấp 7 - Đông Thạnh - Hm

11

63

7/31C Ấp 3 - Đông Thạnh - HMC

12

79

28/2 Lê Văn Khương - Ấp 5, Xã Đông Thạnh, HM

13

84

2/20 Ap 5 - Xã Đông Thạnh - HM

14

91

23 Bùi Công TRừng - Ap 4 - Xã Đông Thạnh - HM

15

93

279B Ap 2 - Xã Đông Thạnh - HM

TÂN THỚI NHÌ

16

12

72/2 Ấp Thống Nhất 2, Xã Tân Thới Nhì, HM

17

60

1/92 Ấp Nhị Tân - Tân Thới Nhì - HM

18

64

2/201A Dương Công Khi, Tân Thới Nhì, HM

19

71

3/128 Ấp Nhị Tân - Tân Thới Nhì - HM

TRUNG CHÁNH

20

2

125/4 Nguyễn Anh Thu - Trung Chánh, Xã Tân Xuân HM

21

8

1/1D Mỹ Huề - Xã Trung Chánh - HM

22

15

44A Ấp Mỹ Hòa 1, Xã Trung Chánh, HM

23

29

14/3B Ap Mới 2, Xã Trung Chánh, HM

24

36

156/4 nguyễn Anh Thủ - Trung Chánh - HM

25

41

6/4 Nguyễn Anh Thủ, Trung Mỹ Tây, Trung Chánh

26

50

6/4 Hương lộ 15, Trung Chánh

TÂN XUÂN

27

3

2/2 Quốc lộ 22, Ấp Chánh, Tân Xuân, HM

28

18

43/5 Lê Thị Hà, Ap Chánh, Tân Xuân, HM

29

31

49 Lê Thị Hà - Tân Xuân - HM

XUÂN THỚI ĐÔNG

30

52

59/4E Ap Xuân Thới Đông - Xã Xuân Thới Đông - H. HM

31

65

43/3 QL22 Xuân Thới Đông 2 - Xã Xuân Thới Đông - Hm

32

22

23/3 Ap Tân Tiến, Xã Xuân Thới Đông, HM

BÀ ĐIỂM

33

4

11/7 Ấp Trung Lân - Xã Bà điểm - Hm

34

67

41/1E Quốc lộ 1A - Ap Đông Lân - Xã Bà Điểm - HM

35

16

3/4 Ấp Trung Lân, Xã Bà Điểm, HM

36

49

14/1 Ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, HM

37

55

88/5A Nguyễn Anh Thủ, Ấp Tây Lân - Xã Bà Điểm, HM

38

56

24/4D Ấp Đông Lân, Xã Bà Điểm, HM

39

57

96/1 HL 80 - Bà Điểm - Hm

40

59

19/1B Nguyễn Thị Sóc - Ấp Bắc Lân - Bà Điểm - HM

41

61

6/4H Nguyễn Thị Sóc - Bắc Lân - Xã Bà Điểm

42

69

11/5B Nguyễn Anh Thủ - Hậu Lân - Bà Điểm

XUÂN THỚI SƠN

43

28

49/6 Ấp 1 - Xuân Thới Sơn - HM

44

39

Kios 6- Nguyễn Văn Bứa - Ấp 5 - Xuân Thới Sơn - HM

45

45

16/11 Ấp I - Xuân Thới Sơn - HM

46

46

Kios số 1 Chợ Nhị Xuân - Nguyễn Văn Bứa - XT Sơn

47

76

3/3 Ấp 4 - Nguyễn Văn Bứa - Xuân Thới Sơn - HM

48

87

38A Ap 4 - Xã Xuân Thới Sơn - HM

49

83

84/9 Ap 4 - Xã Xuân Thới Sơn - HM

50

85

34/2 Ap 2 - Xã Xuân Thới Sơn - HM

XUÂN THỚI THƯỢNG

51

32

34/3 Ấp 3 - TL 14 - Xuân Thới Thượng - HM

52

34

98/3A Dương Công Khi - Ấp 1 - Xuân Thới Thượng - HM

53

44

Ấp 5 - Chợ Xuân Thới Thượng - XTT - HM

54

70

225/1107 Phan Văn Hớn - Ấp 5 - Xuân Thới Thượng - HM

55

72

110 Phan Văn Hớn - Ấp 2 - Xuân Thới Thượng - HM

56

73

4/3 Phan Văn Hớn - Ấp 1 - Xuân Thới Thượng - HM

57

74

27/4B Ap 3 - Xã Xuân Thới Thượng - HM

58

75

97D Trần Văn Mười - Ấp 3 - Xuân Thới Thượng - HM

59

99

39/1B Ap 1 - Xã Xuân Thới Thượng - HM

THỚI TAM THÔN

60

25

14/20 Bùi văn Ngữ - Ấp Đông - Thới Tam Thôn - HM

61

37

5/2B Đặng Thúc Vịnh - Ấp Trung Đông - Thới Tam Thôn - HM

62

38

4/41C Quang Trung, Ap Nam Thới, Xã Thới Tam Thôn

63

47

196 Nguyễn Anh Thủ - Thới Tam Thôn - HM

64

51

Căn số 1, Ngã tư Thới Tứ - Thới Tam Thôn - HM

65

66

50 Nguyễn Anh thủ - Ấp Đông - Thới Tam Thôn - HM

66

17

5/2 Ap Đông - Xã Thới Tam Thôn - HM

67

68

21/6A Lê Thị Hà - Nam Thới - Thới Tam Thôn - HM

68

78

190 Nguyễn Anh Thủ - Thới Tam Thôn

69

82

18/2C Ap Trung Đông - Xã Thới Tam Thôn - HM

70

88

10/7B Ap Thới Tứ - Xã Thới Tam Thôn - H. HM

TÂN HIỆP

71

40

C9/1 Tân Thới 3 - Tân Hiệp - HM

72

54

88/1 Ấp Tân thới 1 - Xã Tân Hiệp - HM

73

58

1/1B Ấp Tân Hòa - Xã Tân Hiệp - HM

74

89

43/1D Ap Thới tây 2 - Xã Tân Hiệp - H. HM

75

90

64/3A Ap Tân Thới 1 - Xã Tân Hiệp - HM

76

92

4/1L Ap Thới Tây 1 - Xã Tân Hiệp - H. HM

NHỊ BÌNH

77

24

1/9 Bùi Công Trừng - Ấp 2 - Nhị Bình - HM

78

43

10/82 Ấp 2 - Nhị Bình - HM

79

80

35/4 Ấp 3 - Bùi Công Trừng - Nhị Bình - HM

80

86

149 Bùi Công Trừng - Ap 4 - Xã Nhị Bình - H. HM

81

81

140/B Bùi Công Trừng - Ap 4 - Xã Nhị Bình - H. HM

QUẬN 12

1

6

5/4A Nguyễn Anh Thủ, KP 1, P.Trung Mỹ Tây, Q12

2

19

126/7B QL22, P.Tân Thới Nhất. Q12

3

7

17A Nguyễn Văn Quá, KP2, P.Đông Hưng Thuận

4

10

B111 Bis KP3 Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận

5

20

301/41 Bùi Công Trừng - KP 3 - P. Thạnh Xuân, Q, 12

6

27

Chợ Bàu Nai, QL22, P. Đông Hưng Thuận

7

30

18/1 Trường Chinh KP7, P.Đông Hưng Thuận

8

53

C105 Bis Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận

 

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in E:\SPCWebsite\spc\plugins\system\jfdatabase\jfdatabase_inherit.php on line 243