Notice: Undefined index: lang in E:\SPCWebsite\spc\templates\foreverace\index.php on line 475

Notice: Undefined index: lang in E:\SPCWebsite\spc\templates\foreverace\index.php on line 485

STT

SỐ ĐL

ĐỊA CHỈ ĐẠI LÝ

TÂN TÚC

1

22

E10/14 KP5 -TT Tân Túc - BC

2

23

Kois 2 Chợ Đệm Ấp 1 - Tân Túc - BC

TÂN KIÊN

3

14

A3/7 Nguyễn Cửu Phú - Ấp 1 - Tân Kiên

4

24

C5/23 - Ấp 3 - Tân Kiên - BC

5

49

C9/24 HL6 -Ap 3 - Tân Kiên - BC

6

76

B5/1A Trần Đại Nghĩa - Ap 2 - Tân Kiên-BC

7

100

A1/6 Nguyễn Cữu Phú - Ấp 1 - Tân Kiên - BC

8

101

A10/1D Nguyễn Cửu Phú - Tân Kiên - BC

9

54

B8/28D Ap 2 - Xã Tân Kiên - Bình Chánh

10

127

D7/25A Ap 4 - Xã Tân Kiên - H. Bình Chánh

HƯNG LONG

11

96

B9/12B Ap 2 HL11 - Hưng Long - BC

12

52

F1C/68 Ap 6 - Xã Hưng Long - BC

13

11

C3/26 HL 11 - Xã Hưng Long - H. Bình Chánh

14

26

Kios 8 Khu B Chợ Hưng Long - Xã Hưng Long - BC

15

79

D17/42 Ap 4 - Xã Hưng Long - H. Bình Chánh

AN PHÚ TÂY

16

21

56A/3 Ap 3 - An Phú Tây - BC

17

47

300A/12 Ap 1 - Xã An Phú Tây - H. Bình Chánh

18

58

316A/13 Bờ Đất Mới - An Phú Tây - BC

19

115

369B/6 An Phú Tây - An Phú Tây - BC

TÂN QUÝ TÂY

20

27

1/26 Ấp 4 Đinh Đức Thiện - Tân Quý Tây - BC

21

39

6/3 Ấp 4 - Tân Quý Tây - BC

22

61

16/20 Ấp 3 - Xã Tân Quý Tây - Bình Chánh

23

89

13/12 QL1 Ấp 3 - Tân Quý Tây - BC

24

106

A1/8 Ấp 1- HL11 - Tân Quý Tây - BC

25

69

D17/42 Ầp 4 - Xã Tân Quý Tây - H. BC

BÌNH HƯNG

26

3

C1/03 Ấp 3 Nguyễn Tri Phương - Bì nh Hưng

27

62

A12/9 QL50 - Bình Hưng - BC

28

70

A15/6 Ap 1 - Bình Hưng - BC

29

102

B8/17 QL50 - Ấp 3 - Bình Hưng - BC

30

103

C3/21 Chánh Hưng - Ấp 3 - Bình Hưng

QUI ĐỨC

31

17

A8/26A Ấp 1 - Xã Qui Đức

32

42

A7/22 Ấp 1 - Qui Đức - BC

33

68

C5/12B Ap 3 - Xã Quy Đức - H. BC

TÂN NHỰT

34

66

E01/003 Ấp 6 - Tân Nhật - BC

35

73

A5/159D Ap 1 - Tân Nhật - BC

36

94

B15/307A Ap - Xã Tân Nhựt - BC

37

120

B23/527 Trần Đại Nghĩa - Ap 2 - Xã Tân Nhật - BC

38

124

C6/191 Ap 3 - Xã Tân Nhựt - H. BC

BÌNH LỢI

39

110

D8/16 Ấp 4 - Xã Bình Lợi - BC

40

112

B3/316D Ấp 2 - Xã Bình Lợi

41

29

C4/137 Ap 3 - Xã Bình Lợi - H. BC

42

90

D8/49 Tỉnh lộ 10 - Xã Bình Lợi - H. Bình Chánh

43

104

D5/641/2A Ap 4 - Xã Bình Lợi - Bình Chánh

PHẠM VĂN HAI

44

4

Phòng Khám Khu vực 2 - 3A/77 Phạm Văn Hai

45

20

7A225 Ap 7 - Xã Phảm Văn Hai - BC

46

31

E3 số nhà 34, Phố chợ Cầu Xáng - Phạm Văn Hai - BC

47

32

3A65/1 Ap 3 - Xã Phạm Văn Hai - BC

48

33

242 Chợ Bà Lát - HL80 Ấp 1 - Phạm Văn Hai

49

34

Ấp 1 - TL10 - Chợ Phạm Văn Hai - Phạm Van Hai - BC

50

41

C5 -6 Ấp 3 Thanh Niên - Phạm Văn Hai - BC

51

53

1A17 Ap 1 - Xã Phãm Văn Hai - BC

52

108

1A/115 Vĩnh Lộc - Ap 1 - Xã Phạm Văn Hai - BC

53

111

3A35 Tỉnh lộ 10 - Xã Phạm Văn Hai - BC

54

114

5B6 Ap 5 - Xã Phạm Văn Hai - H. Bình Chánh

VĨNH LỘC A

55

6

F2/2G1 Quách Điêu - Xã Vĩnh Lộc A - BC

56

30

F3/1A Ap 6 - Xã Vĩnh Lộc A - H. BC

57

92

E6/12 Ấp 5 - Vĩnh Lộc A - BC

58

93

E12/29B Ấp 5 - Vĩnh Lộc A - BC

59

107

A1/17 HL80 Ấp 1 - Vĩnh Lộc A

60

25

A1/8A Ấp 1 - Vĩnh Lộc A - BC

61

65

F7/56A Ấp 6 - Vĩnh Lộc A - BC

VĨNH LÔC B

62

9

A5/29 Ap 1 - Xã Vĩnh Lộc B - BC

63

13

D2/3A Ap 4 - Xã Vĩnh Lộc B - BC

64

43

D19/28C Hương lộ 80 - Ap 4 - Vĩnh Lộc B - BC

65

48

A5/7/1 Ấp 1 - Đường liên Ấp 1,2,3 - Vĩnh Lộc B

66

57

D19/1 Ấp 4 - HL80 - Vĩnh Lộc B

67

60

E18/12 HL80 Ấp 5 - Vịnh Lộc B

68

83

B20/10 Ap 2 Xã Vịnh lộc B - Bính Chánh

69

126

A9/16 Ap 1 - Xã Vĩnh Lộc B - H. Bình Chánh

70

128

D20/25E Ap 4 - Xã Vĩnh Lộc - H. Bình Chánh

LÊ MINH XUÂN

71

35

A4/29 Chợ Cầu Xáng - Lê Minh Xuân - BC

72

113

G1/7 Ấp 7 - TL10 - Lê Minh Xuân

73

118

G15/29B Ấp 7 - Lê Minh Xuân - Bc

74

119

A1/15 Tổ 1 Ấp 1 - Lê Minh Xuân - BC

75

121

Tổ 16 - Ấp 7 - Lê Minh Xuân - Bc

76

123

G15/36A Ap 7 - Xã Lê Minh Xuân - H. BC

77

125

G13/8A Ap 7 - Xã Lê Minh Xuân - H. BC

ĐA PHƯỚC

78

37

D2/38A Ấp 4 - QL 50 - Đa Phước - Bc

79

71

A5/149A Ấp 1 - QL 50 - Đa Phước - BC

80

116

D7/222 Ấp 4 - Đa Phước - BC

PHONG PHÚ

81

50

E7/180 Ap 5 - Xã Phong Phú - Bình Chánh

82

63

D9/269 Quốc lộ 50 Ap 4 - Xã Phong Phú - BC

83

67

E3/53A QL50 - Phong Phú - BC

84

95

B5/137 QL50 - Xã Phong Phú - BC

85

105

D5/133 - QL50 Ấp 4 - Phong Phú - BC

BÌNH CHÁNH

86

2

B10/10 Ap 2 - Xã Bình Chánh - H. BC

87

5

B6/18 Ấp 2 - Xã Bình Chánh - BC

88

97

D14/7 Đinh Đức Thiện - Bình Chánh - BC

89

98

A15/1 - QL 1A - Xã Bình Chánh - BC

90

117

C9/10 Ấp 3 - Xã Bình Chánh - BC

91

55

D10/6B Ap 4 - Xã Bình Chánh

 

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in E:\SPCWebsite\spc\plugins\system\jfdatabase\jfdatabase_inherit.php on line 243