Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 35-NQ/TW

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Sáng ngày 08 và 09/11/2019, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 25/7/2018 và Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị. Đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ – Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thụy Tường Linh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Lê Việt Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty; Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, lãnh đạo các Ban của Đảng ủy; Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội Công ty; Cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc và toàn thể đảng viên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thụy Tường Linh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW và đồng chí Lê Thanh Điền – Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị trong đó tập trung làm rõ các nội dung về: Mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới… đến cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn.

Cùng với triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, hội nghị đã được nghe các thông tin một số nội dung về tình hình thời sự trong nước, quốc tế, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến an ninh phi truyền thống, an ninh mạng, công cuộc phòng, chống tham nhũng của Ðảng và Nhà nước ta; công tác đối ngoại, quan hệ hợp tác giữa nước ta với các nước trên thế giới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thụy Tường Linh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty yêu cầu các Chi, đảng bộ cơ sở, Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội Công ty cần tiếp tục quán triệt sâu sắc những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong các Nghị quyết đến toàn thể đảng viên, đoàn viên, hội viên từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng. Mỗi cán bộ, đảng viên cần đề cao ý thức cảnh giác, đồng thời trang bị cho mình kỹ năng tham gia mạng xã hội một cách thông minh; nhận diện mục đích thông tin, kiểm chứng thống tin, chọn lựa khai thác thông tin chính thống, thông tin bổ ích và chia sẻ làm lan tỏa những thông tin tích cực, có tính giáo dục, xây dựng niềm tin, tinh thần lạc quan trong cuộc sống; mạnh dạn đấu tranh, phản bác những thông tin giả, phiến diện, phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Dưới đây là một số hình ảnh tại hội nghị:

1.jpg 2.jpg

Các đại biểu tham dự hội nghị

3.jpg 4.jpg

Đồng chí Nguyễn Thụy Tường Linh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy triển khai nội dung Nghị quyết 29-NQ/TW tại hội nghị

Đồng chí Lê Thanh Điền – Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy triển khai nội dung Nghị quyết 35-NQ/TW tại hội nghị

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: