THÔNG BÁO BÁN CỔ PHIẾU CỦA CỔ ÐÔNG NỘI BỘ

Căn cứ quyết định số 7433/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Đề án tái cơ cấu Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn giai đoạn 2013 - 2015, Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn thoái toàn bộ số vốn tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (mã giao dịch PPP) và Công ty Cổ phần Dược phẩm Cần Giờ (mã giao dịch CGP).

Vì vậy chúng tôi xin THÔNG BÁO BÁN CỔ PHIẾU CỦA CỔ ÐÔNG NỘI BỘ trên website của công ty.

Chi tiết nội dung thông báo xin xem trong file đính kèm:

1. THÔNG BÁO BÁN CỔ PHIẾU CỦA CỔ ÐÔNG NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN DUỢC PHẨM CẦN GIỜ

2. THÔNG BÁO BÁN CỔ PHIẾU CỦA CỔ ÐÔNG NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN DUỢC PHẨM PHONG PHÚ


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: