HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA XI

img_3320.jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng – thành viên Ban Tuyên Giáo Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh

Đến tham dự hội nghị có: Đồng chí Thạc sĩ Đoàn Thanh Hùng – Phó Trưởng phòng phụ trách Huấn Học Ban Tuyên giáo Thành ủy; Đồng chí Phan Văn Hoàng, Ủy viên Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (chủ trì hội nghị); và có hơn 360 đảng viên của Đảng bộ tham dự.

Tại hội nghị các cán bộ, đảng viên đã lắng nghe báo cáo chuyên đề về những nội dung cơ bản của Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ bày (khóa XI) do đồng chí Đoàn Thanh Hùng - Phó Trưởng phòng phụ trách Huấn Học Ban Tuyên giáo Thành ủy truyền đạt. Trong đó tập trung vào các nội dung chính như:  02 Nghị quyết về: “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường” và 3 kết luận của Ban Chấp hành Trung ương về: “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”, "Việc tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992", “Một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”. Và cuối cùng là nột dung về kết quả sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”.

Trong suốt quá trình học tập, các cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ đã thực hiện tinh thần trách nhiệm cao, thống nhất về nhận thức đối với tầm quan trọng của các Nghị quyết và Kết luận của trung ương.

img_3323.jpg img_3327.jpg

Hình ảnh Hội Nghị

Hội nghị được tổ chức thành công tốt đẹp và chắc chắn sẽ thành công hơn nữa khi các các nội dung học tập hôm nay được áp dụng sâu rộng vào trong các lĩnh vực công tác thực tế.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: