Mô hình Công ty Mẹ - Công ty Con
Giới thiệu

Lợi ích thu được từ mô hình này chính là vấn đề thương hiệu và ngành. Do đó, để phát huy tối đa sức mạnh của từng công ty con, đồng thời giảm thiểu những đầu tư trùng lắp gây lãng phí và cạnh tranh không cần thiết, công ty mẹ phải trở thành mô hình mẫu cho tất cả các công ty con và công ty liên kết. Trước mắt công ty mẹ sẽ tập trung xây dựng thương hiệu Sapharco trở thành một thương hiệu mạnh trên thị trường dược phẩm Việt Nam. Ngoài ra, công ty cũng tập trung đổi mới công nghệ, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, phân phối và quản lý.

Nằm trong một tập đoàn có lợi thế thương mại, trong đó Sapharco giữ vai trò đầu tàu là bước đột phá mới của ngành dược. Công ty tin rằng với định hướng phát triển đúng đắn này, công ty sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp trong thời gian tới.

16congtylienket.jpg