Đội ngũ cán bộ chủ chốt

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

1

Ông Nguyễn Ngọc Vũ

- Bí Thư Đảng Ủy Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn (Sapharco).

- Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một Thành Viên Dược Sài Gòn (Sapharco).

2

Ông Lê Việt Hùng

- Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Dược Sài Gòn.

- Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một Thành Viên Dược Sài Gòn (Sapharco).

KIỂM SOÁT VIÊN

1

Bà Nguyễn Thị Phương Lan

- Kiểm soát viên Công Ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn.

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1

Ông Lê Việt Hùng

- Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn.

2

Ông Nguyễn Huy Quang

- Phó Tổng Giám Đốc Thường Trực Công Ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn.

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

1

Ông Nguyễn Ngọc Vũ

- Bí Thư Đảng Ủy Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn (Sapharco).

2

Bà Trần Hoàng Yến

- Phó Bí Thư thường trực Đảng Ủy Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn (Sapharco).

- Ủy viên BTV Đảng ủy.

3

Ông Nguyễn Tấn Lộc

- Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy.

- Ủy viên BTV Đảng ủy.

4

Ông Nguyễn Văn Tài

- Chánh Văn phòng Đảng ủy.

5

Ông Nguyễn Huy Cường

- Phó Chánh văn phòng Đảng ủy.

6

Ông Lê Thanh Điền

- Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Công ty.

7

Ông Đỗ Trương Hoàng Thiện

- Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy.

8

Ông Huỳnh Tiến Long

- Chuyên viên Ban Tổ chức Đảng ủy.

9

Ông Trương Quốc Hùng

- Bí thư Đoàn Thanh niên.

VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN

1

Ông Trần Hữu Thiện

- Chủ Tịch Công đoàn Công ty.

2

Bà Lê Trần Song Thy

- Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty.

BAN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

1

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình

- Trưởng Ban kiểm soát nội bộ.

PHÒNG NHÂN SỰ - HÀNH CHÍNH

1

Ông Hoàng Xuân Minh Trí

- Trưởng phòng Nhân sự - Hành chính.

2

Ông Lê Thanh Hùng

- Phó Trưởng phòng Nhân sự - Hành chính.

3

Bà Trần Thị Huyền

- Phó Trưởng phòng Nhân sự - Hành chính.

- Kiêm Thư ký Chủ tịch HĐTV.

4

Ông Huỳnh Hồng Lam

- Phó Trưởng phòng Nhân sự - Hành chính.

PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU

1

Trần Phương Anh

- Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu.

2

Ông Nguyễn Văn Nguyên

- Phó Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu.

PHÒNG KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

1

Ông Lê Văn Thiện

- Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng.

2

Bà Nguyễn Thị Huyền Trâm

- Phó Trưởng phòng Kế toán - Tài chính.

3

Trần Thị Kiều Danh

- Phó Trưởng phòng Kế toán - Tài chính.

PHÒNG KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ

1

Ông Võ Đình Ích

- Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư.

2

Ông Nguyễn Văn Trung

- Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư.

PHÒNG MARKETING - TRUYỀN THÔNG

PHÒNG KINH DOANH

1

Ông Phạm Ngọc Tú

- Trưởng phòng Kinh doanh - Tiếp thị.

2

Huỳnh Kim Hào

- Phó Trưởng phòng Kinh doanh - Tiếp thị.

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

1

Bà Nguyễn Bằng Phương Thảo

- Trưởng phòng Quản lý chất lượng.

2

Phạm Thị Thủy

- Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng.

PHÒNG KHO VẬN

1

Ông Văn Trần Quang

- Trưởng phòng Kho vận.

2

Ông Lương Văn Thành

- Phó Trưởng phòng Kho vận.

3

Ông Trần Đức Thắng

- Phó Trưởng phòng Kho vận.

CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC CHI NHÁNH

Chi Nhánh Hà Nội

1

Ông Nguyễn Quang Trung

- Giám Đốc Chi nhánh Hà Nội.

2

Bà Đào Thị Linh

- Phó Giám Đốc Chi nhánh Hà Nội.

Chi Nhánh Cần Thơ

1

Ông Lưu Thành Trung

- Giám Đốc Chi nhánh Cần Thơ.

2

Ông Nguyễn Thanh Sơn

- Phó Trưởng Chi nhánh Cần Thơ.

Chi Nhánh Đà Nẵng

1

Ông Nguyễn Hữu Thoại

- Giám Đốc Chi nhánh Đà Nẵng.

Chi Nhánh Khu Vực 2

1

Ông Phan Văn Giác

- Trưởng Chi nhánh Khu vực 2.

- Trưởng Chi nhánh Trung Tâm.

Chi Nhánh Khu Vực 4

1

Lộ Thanh Mai

- Trưởng Chi nhánh Khu vực 4.

Chi Nhánh Khu Vực 6

1

Đặng Quyền Xuân Thanh

- Trưởng Chi nhánh Khu vực 6.

2

Ông Võ Văn Danh

- Phó Trưởng Chi Nhánh Khu vực 6.

Chi Nhánh Khu Vực 7

1

Ông La Hiền Đức

- Trưởng Chi nhánh Khu vực 7.

Chi Nhánh Phan Đình Phùng

1

Lương Thị Tân

- Trưởng Chi nhánh Phan Đình Phùng.

Chi Nhánh Tân Định

1

Nguyễn Thị Thu Hà

- Trưởng Chi nhánh Tân Định.

Chi Nhánh Củ Chi

1

Bà Nguyễn Kim Sa

- Trưởng Chi nhánh Củ Chi.

Chi Nhánh Trung Tâm

1

Ông Phan Văn Giác

- Trưởng Chi nhánh Trung tâm.

2

Bà Huỳnh Thị Diệu Hiền

- Phó Trưởng Chi nhánh Trung tâm.


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: