Đội ngũ cán bộ chủ chốt

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

1

Ông Nguyễn Ngọc Vũ

- Bí Thư Đảng Ủy Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn (Sapharco).

- Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một Thành Viên Dược Sài Gòn (Sapharco).

2

Ông Lê Việt Hùng

- Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Dược Sài Gòn.

- Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một Thành Viên Dược Sài Gòn (Sapharco).

3

Ông Nguyễn Huy Quang

- Phó Tổng Giám Đốc Thường Trực Công Ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn.

- Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một Thành Viên Dược Sài Gòn (Sapharco).

KIỂM SOÁT VIÊN

1

Bà Nguyễn Thị Phương Lan

- Kiểm soát viên Công Ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn.

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1

Ông Lê Việt Hùng

- Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn.

- Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty CP DPDL Pharmedic; Đại diện vốn nhà nước tại Công Ty CP DPDL Pharmedic.

2

Ông Nguyễn Huy Quang

- Phó Tổng Giám Đốc Thường Trực Công Ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn.

3

Ông Hoàng Trung Nghĩa

- Phó Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn.

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

1

Ông Nguyễn Ngọc Vũ

- Bí Thư Đảng Ủy Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn (Sapharco);

- Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy.

2

Bà Trần Hoàng Yến

- Phó Bí Thư thường trực Đảng Ủy Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn (Sapharco).

3

Ông Nguyễn Tấn Lộc

- Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy; UV BTV Đảng ủy.

4

Ông Nguyễn Văn Tài

- Chánh Văn phòng Đảng ủy.

5

Ông Nguyễn Thanh Tuấn

- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy.

6

Ông Lê Thanh Điền

- Bí Thư Đoàn Thanh niên Công ty.

7

Ông Đỗ Trương Hoàng Thiện

- Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy.

8

Ông Nguyễn Huy Cường

- Phó Chánh văn phòng Đảng ủy.

VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN

1

Ông Phạm Văn Sáng

- Chủ Tịch Công đoàn Công ty.

2

Ông Trần Hữu Thiện

- Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty.

PHÒNG NHÂN SỰ - HÀNH CHÍNH

1

Ông Hoàng Xuân Minh Trí

- Trưởng phòng Nhân sự - Hành chính.

- Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn (Sapharco)

- Đại diện vốn Nhà nước – Công ty CP Dược phẩm 2/9.

2

Ông Lê Thanh Hùng

- Phó Trưởng phòng Nhân sự - Hành chính.

3

Nguyễn Thị Thanh Bình

- Phó Trưởng phòng Nhân sự - Hành chính.

- Đại diện vốn nhà nước Công ty CP Dược phẩm Chợ Lớn.

3

Trần Thị Huyền

- Phó Trưởng phòng Nhân sự - Hành chính.

PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU

1

Trần Phương Anh

- Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu.

- Đại diện vốn nhà nước Công ty CP Mắt kính Sài Gòn.

PHÒNG KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

1

Ông Lê Văn Thiện

- Kế toán Trưởng.

- Đại diện vốn Nhà nước tại Công ty CP DPDL Pharmedic.

- Đại diện vốn Nhà nước tại Công ty CP  XNK Y tế ( Yteco).

2

Trần Thị Kiều Danh

- Phó Trưởng phòng Kế toán - Tài chính.

- Đại diện vốn nhà nước Công ty CP Dược phẩm Quận 3.

3

Nguyễn Thị Huyền Trâm

- Phó Trưởng phòng Kế toán - Tài chính.

PHÒNG KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ

1

Ông Võ Đình Ích

- Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư.

2

Ông Nguyễn Văn Trung

- Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư.

PHÒNG MARKETING VÀ TRUYỀN THÔNG

1

Ông Cấn Khúc Nghiên

- Trưởng phòng Marketing và Truyền thông.

PHÒNG KINH DOANH

1

Ông Phạm Ngọc Tú

- Trưởng phòng Kinh doanh.

- Đại diện vốn Nhà nước - Công ty CPDP 2/9;

- Đại diện vốn nhà nước Công ty CP Mắt kính Sài Gòn Salenoptic.

2

Huỳnh Kim Hào

- Phó Trưởng phòng Kinh doanh.

- Đại diện vốn nhà nước Công ty CP Dược phẩm Quận 10.

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

1

Vương Quế Anh

- Trưởng phòng Quản lý Chất lượng.

2

Phạm Thị Thủy

- Phó Trưởng phòng Quản lý Chất lượng.

- Đại diện vốn nhà nước Công ty Cp Dược phẩm Phân phối Dược Sài Gòn (SD Pharma).

PHÒNG KHO VẬN

1

Ông Văn Trần Quang

- Trưởng phòng Kho vận.

- Đại diện vốn nhà nước Công ty Cp Dược phẩm Phú Thọ.

2

Ông Lương Văn Thành

- Phó Trưởng phòng Kho vận.

- Đại diện vốn nhà nước Công ty Cp Dược phẩm Gia Định.

3

Ông Trần Đức Thắng

- Phó Trưởng phòng Kho vận.

4

Nguyễn Bằng Phương Thảo

- Phó Trưởng phòng Kho vận.

- Đại diện vốn nhà nước Công ty Cp Dược phẩm & Vật tư Y tế Khánh Hội.

CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC CHI NHÁNH

Chi Nhánh Hà Nội

1

Ông Nguyễn Quang Trung

- Giám Đốc Chi nhánh HN.

Chi Nhánh Khu Vực 2

2

Ông Phan Văn Giác

- Trưởng Chi nhánh Khu vực 2.

Chi Nhánh Khu Vực 4

3

Lộ Thanh Mai

- Trưởng Chi nhánh Khu vực 4.

Chi Nhánh Khu Vực 6

4

Đặng Quyền Xuân Thanh

- Trưởng Chi nhánh Khu vực 6.

5

Ông Võ Văn Danh

- Phó Trưởng Chi Nhánh Khu vực 6.

Chi Nhánh Khu Vực 7

6

Ông La Hiền Đức

- Trưởng Chi nhánh Khu vực 7.

Chi Nhánh Phan Đình Phùng

7

Lương Thị Tân

- Trưởng Chi nhánh Phan Đình Phùng.

Chi Nhánh Quận 10

8

Trần Thị Kim Liên

- Trưởng Chi nhánh Quận 10.

Chi Nhánh Tân Định

9

Nguyễn Thị Thu Hà

- Trưởng Chi nhánh Tân Định.

Chi Nhánh Trần Hưng Đạo

10

Nguyễn Thị Kim Luyến

- Trưởng Chi nhánh Trần Hưng Đạo.

Chi Nhánh Củ Chi

11

Bà Nguyễn Kim Sa

- Trưởng Chi nhánh Củ Chi.


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: