Hiệu Thuốc Khu Vực


DANH SÁCH ĐẠI LÝ HIỆU THUỐC CỦ CHI

STT

SỐ ĐL

ĐỊA CHỈ ĐẠI LÝ

HUYỆN CỦ CHI

XÃ TÂN AN HỘI

1

15

322A Ấp Tây, Xã Tân An Hội, CC

2

16

Ấp Bầu Tre II, Xã Tân An Hội, CC

3

66

Tổ 1 - Ấp Mũi Lớn 1 - Tân An Hội - CC

4

67

Ấp Bau Tre 1 - Tân An Hội - CC

5

90

Tổ 6 - Ấp Xóm Chùa - Xã Tân An Hội - CC

XÃ PHƯỚC HIỆP

6

17

Ấp Mũi Côn Đại, Xã Phước Hiệp,CC

7

88

Ấp Cây Trôm - QL22 - Phước Hiệp - CC

8

89

Tổ 10 - Ấp Cây Trôm - Phước Hiệp - CC

XÃ PHƯỚC THẠNH

9

18

Ấp Chợ, Xã Phước Thạnh, CC

10

19

Tổ 2 Ấp Phước Lộc - Phước Thạnh - CC

11

20

Ấp Chợ, Xã Phước Thạnh, CC

12

21

Ấp Phước Hưng, Phước Thạnh, CC

13

22

Ấp Phước Hưng, Phước Thạnh, CC

14

54

Ấp Chợ, Phước Thạnh, CC

15

95

Tổ 4 - ấp Chợ - Xã Phước Thạnh, CC

XÃ THÁI MỸ

16

60

Ấp Mỹ Khánh A, Thái Mỹ, CC

17

82

Tổ 5 Ấp Bình Thượng 2 - Thái Mỹ - CC

XÃ TRUNG LẬP THƯỢNG

18

23

Ấp Trung Bình, Xã Trung Lập Thượng, CC

19

25

Tổ 7 - Ap Trung Bình - Xã Trung Lập Thượng - CC

XÃ TRUNG LẬP HẠ

20

26

Ấp Trung Hòa, Xã Trung Lập Hạ, CC

21

27

Ấp Xóm Mới, Xã Trung Lập Hạ, CC

22

55

Ấp Đồn - Trung Lập Hạ - CC

23

81

52 Nguyễn Thị Rành - Ấp Xóm Mới - Trung Lập Hạ, CC

XÃ AN NHƠN TÂY

24

28

Lô 6, Xã An Nhơn Tây,CC

25

29

Ấp Chợ Cũ, Xã An Nhơn Tây,CC(BV An Nhơn Tây)

26

30

Ấp Chợ Cũ, Xã An Nhơn Tây,CC

27

31

Ấp Chợ Cũ 1, Xã An Nhơn Tây,CC

28

32

Ấp Chợ Cũ, Xã An Nhơn Tây,CC

29

24

Ấp Xóm Mới, Xã An Nhơn Tây,CC

XÃ AN PHÚ

30

41

TL 15, Ấp An Hòa, Xã An Phú, CC

31

70

TL15 Ấp An Hòa - An Phú - CC

XÃ PHÚ MỸ HƯNG

32

40

Ấp Phú Lợi, Phú Mỹ Hưng, CC

33

74

Tổ 3B Ấp Phú Hiệp - Phú Mỹ Hưng - CC

XÃ PHÚ HÒA ĐÔNG

34

33

Ấp Chợ, Xã Phú Hòa Đông, CC

35

34

Ấp Chợ, Xã Phú Hòa Đông, CC

36

35

Ấp Chợ, Xã Phú Hòa Đông, CC

37

36

Ấp Chợ, Xã Phú Hòa Đông, CC

38

37

Tổ 17, Ấp Phú Mỹ, Xã Phú Hòa Đông, CC

39

73

73 Ấp Cây Trắc - Phú Hòa Đông - CC

40

83

Ấp Phú Mỹ - Phú Hòa Đông - CC

41

84

Ấp Chợ - Phú Hòa Đông - CC

XÃ TRUNG AN

42

79

Ấp Thạnh An - Trung An - CC

43

59

315 Ấp Chợ - Trung An - CC

44

85

Tổ 2 Ấp Hội Thạnh, Trung An, CC

XÃ HÒA PHÚ

45

42

TL 8, Ấp 1, Xã Hòa Phú, CC

46

47

Ấp 2A, TL8, Xã Hòa Phú, CC

XÃ BÌNH MỸ

47

45

Ấp 2, Xã Bình Mỹ, CC

48

46

Ấp 1, Xã Bình Mỹ, CC

49

61

Ấp 5, Bình Mỹ, CC

XÃ TÂN THẠNH TÂY

50

38

Ấp 1, Xã Tân Thạnh Tây, CC

51

39

Ấp 1, Xã Tân Thạnh Tây, CC

52

68

Tổ 1 - Ap 1A - Tân Thạnh Tây - CC

53

92

Tổ 10 - Ap 1A - Tân Thạnh Tây - CC

XÃ TÂN THẠNH ĐÔNG

54

44

Ấp 12, Xã Tân Thạnh Đông, CC

55

57

Tổ 5, Ấp 8, Tân Thạnh Đông, CC

56

58

Ấp 1 - Tân Thạnh Đông, CC

57

65

Ấp 8 - Tân Thạnh Đông - CC

58

87

Ấp 1 - TL15 - Tân Thạnh Đông - CC

59

94

Ap 5- Xã Tân Thạnh Đông - CC

XÃ PHƯỚC VĨNH AN

60

64

Ấp 4 - Tổ 1 - Phước Vĩnh An - CC

61

78

Ấp 3, Xã Phước Vĩnh An, CC

62

86

Tổ 6 Ấp 4 - TL 8 - Phước Vĩnh An - CC

XÃ TÂN PHÚ TRUNG

63

1

Ấp Đình, Tân Phú Trung, CC

64

2

169 QL22, Ấp Đình, Tân Phú Trung, CC

65

3

Ấp Đình, Tân Phú Trung, CC

66

4

QL 22Ấp Giữa, Tân Phú Trung, CC

67

48

Tổ 2 - Ấp Trạm Bơm - Tân Phú Trung - CC

68

49

Ấp Đình - Tân Phú Trung, CC

69

50

Ấp Đình, Tân Phú Trung, CC

70

53

Ấp Đình, Tân Phú Trung, CC

71

97

Tổ 1 - Ap Chợ, Xã Tân Phú Trung, CC

XÃ TÂN THÔNG HỘI

72

5

822/12B Ấp Tân Tiến - Tân Thông Hội - CC

73

6

Ấp Tân Tiến, Xã Tân Thông Hội, CC

74

51

Ấp Tân Tiến, Tân Thông Hội, CC

75

52

Ấp Hậu, Tân Thông Hội, CC

76

56

QL22 - Ấp Tân Tiến - Tân Thông Hội - CC

77

71

44KC - Tân Tiến - Tân Thông Hội - CC

78

72

Ấp Tân Tiến - Tân Thông Hội - CC

79

77

QL22, Ấp Chánh, Xã Tân Thông Hội, CC

80

91

Tổ 1 - Ap Hậu - Xã Tân Thông Hội - CC

81

99

Liêu Bình Hương Ấp Tân Tiến, Tân Thông Hội, CC

XÃ PHẠM VĂN CỘI

82

43

Ấp 3, Xã Phạm Văn Cội, CC

83

63

Ấp 3 Phạm Văn Cội, CC

84

93

Tổ 21 Ấp 3, Xã Phạm Văn Cội, CC

XÃ NHUẬN ĐỨC

85

80

Tổ 3, Ấp Bàu Tròn, Nhuận Đức, CC

THỊ TRẤN

86

7

180/7E KP5, Thị Trấn Củ Chi

87

8

Tổ 9 - KP 2 - Thị Trấn Củ Chi

88

9

219 TL8 KP3 Thị Trấn Củ Chi, CC

89

10

384 Tỉnh lộ 8, KP4, TT Củ Chi, CC

90

11

765 KP5 Thị Trấn Củ Chi

91

12

839 QL22, KP 5, TT Củ Chi, CC

92

13

Tổ 7 - KP8 - QL22 - Thị Trấn Củ Chi

93

75

KP 6 - Thị Trấn Củ Chi - CC

 
DANH SÁCH ĐẠI LÝ KHU VỰC VI

STT

STT ĐL

ĐỊA CHỈ ĐẠI LÝ

H. HỐC MÔN

THỊ TRẤN

1

9

40/1 Quang trung - TT Hốc Môn

ĐÔNG THẠNH

2

1

3/22A Đặng Thúc Vịnh - Đông Thạnh - HM

3

5

303 Đặng Thúc Vịnh, Đông Thạnh, HM

4

11

9/4 Ap 4, Đông Thạnh, HM

5

21

267/4 Ấp 7, Đông Thạnh, HM

6

26

24 Ấp 7, Đông Thạnh, HM

7

33

242 Đặng Thúc Vịnh, Đông Thạnh, HM

8

35

229 Đặng Thúc Vịnh, Ấp 7, Đông Thạnh, HM

9

42

3/35B Đặng Thúc Vịnh, Đông Thạnh, HM

10

62

228A Đặng Thúc Vịnh - Ấp 7 - Đông Thạnh - Hm

11

63

7/31C Ấp 3 - Đông Thạnh - HMC

12

79

28/2 Lê Văn Khương - Ấp 5, Xã Đông Thạnh, HM

13

84

2/20 Ap 5 - Xã Đông Thạnh - HM

14

91

23 Bùi Công TRừng - Ap 4 - Xã Đông Thạnh - HM

15

93

279B Ap 2 - Xã Đông Thạnh - HM

TÂN THỚI NHÌ

16

12

72/2 Ấp Thống Nhất 2, Xã Tân Thới Nhì, HM

17

60

1/92 Ấp Nhị Tân - Tân Thới Nhì - HM

18

64

2/201A Dương Công Khi, Tân Thới Nhì, HM

19

71

3/128 Ấp Nhị Tân - Tân Thới Nhì - HM

TRUNG CHÁNH

20

2

125/4 Nguyễn Anh Thu - Trung Chánh, Xã Tân Xuân HM

21

8

1/1D Mỹ Huề - Xã Trung Chánh - HM

22

15

44A Ấp Mỹ Hòa 1, Xã Trung Chánh, HM

23

29

14/3B Ap Mới 2, Xã Trung Chánh, HM

24

36

156/4 nguyễn Anh Thủ - Trung Chánh - HM

25

41

6/4 Nguyễn Anh Thủ, Trung Mỹ Tây, Trung Chánh

26

50

6/4 Hương lộ 15, Trung Chánh

TÂN XUÂN

27

3

2/2 Quốc lộ 22, Ấp Chánh, Tân Xuân, HM

28

18

43/5 Lê Thị Hà, Ap Chánh, Tân Xuân, HM

29

31

49 Lê Thị Hà - Tân Xuân - HM

XUÂN THỚI ĐÔNG

30

52

59/4E Ap Xuân Thới Đông - Xã Xuân Thới Đông - H. HM

31

65

43/3 QL22 Xuân Thới Đông 2 - Xã Xuân Thới Đông - Hm

32

22

23/3 Ap Tân Tiến, Xã Xuân Thới Đông, HM

BÀ ĐIỂM

33

4

11/7 Ấp Trung Lân - Xã Bà điểm - Hm

34

67

41/1E Quốc lộ 1A - Ap Đông Lân - Xã Bà Điểm - HM

35

16

3/4 Ấp Trung Lân, Xã Bà Điểm, HM

36

49

14/1 Ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, HM

37

55

88/5A Nguyễn Anh Thủ, Ấp Tây Lân - Xã Bà Điểm, HM

38

56

24/4D Ấp Đông Lân, Xã Bà Điểm, HM

39

57

96/1 HL 80 - Bà Điểm - Hm

40

59

19/1B Nguyễn Thị Sóc - Ấp Bắc Lân - Bà Điểm - HM

41

61

6/4H Nguyễn Thị Sóc - Bắc Lân - Xã Bà Điểm

42

69

11/5B Nguyễn Anh Thủ - Hậu Lân - Bà Điểm

XUÂN THỚI SƠN

43

28

49/6 Ấp 1 - Xuân Thới Sơn - HM

44

39

Kios 6- Nguyễn Văn Bứa - Ấp 5 - Xuân Thới Sơn - HM

45

45

16/11 Ấp I - Xuân Thới Sơn - HM

46

46

Kios số 1 Chợ Nhị Xuân - Nguyễn Văn Bứa - XT Sơn

47

76

3/3 Ấp 4 - Nguyễn Văn Bứa - Xuân Thới Sơn - HM

48

87

38A Ap 4 - Xã Xuân Thới Sơn - HM

49

83

84/9 Ap 4 - Xã Xuân Thới Sơn - HM

50

85

34/2 Ap 2 - Xã Xuân Thới Sơn - HM

XUÂN THỚI THƯỢNG

51

32

34/3 Ấp 3 - TL 14 - Xuân Thới Thượng - HM

52

34

98/3A Dương Công Khi - Ấp 1 - Xuân Thới Thượng - HM

53

44

Ấp 5 - Chợ Xuân Thới Thượng - XTT - HM

54

70

225/1107 Phan Văn Hớn - Ấp 5 - Xuân Thới Thượng - HM

55

72

110 Phan Văn Hớn - Ấp 2 - Xuân Thới Thượng - HM

56

73

4/3 Phan Văn Hớn - Ấp 1 - Xuân Thới Thượng - HM

57

74

27/4B Ap 3 - Xã Xuân Thới Thượng - HM

58

75

97D Trần Văn Mười - Ấp 3 - Xuân Thới Thượng - HM

59

99

39/1B Ap 1 - Xã Xuân Thới Thượng - HM

THỚI TAM THÔN

60

25

14/20 Bùi văn Ngữ - Ấp Đông - Thới Tam Thôn - HM

61

37

5/2B Đặng Thúc Vịnh - Ấp Trung Đông - Thới Tam Thôn - HM

62

38

4/41C Quang Trung, Ap Nam Thới, Xã Thới Tam Thôn

63

47

196 Nguyễn Anh Thủ - Thới Tam Thôn - HM

64

51

Căn số 1, Ngã tư Thới Tứ - Thới Tam Thôn - HM

65

66

50 Nguyễn Anh thủ - Ấp Đông - Thới Tam Thôn - HM

66

17

5/2 Ap Đông - Xã Thới Tam Thôn - HM

67

68

21/6A Lê Thị Hà - Nam Thới - Thới Tam Thôn - HM

68

78

190 Nguyễn Anh Thủ - Thới Tam Thôn

69

82

18/2C Ap Trung Đông - Xã Thới Tam Thôn - HM

70

88

10/7B Ap Thới Tứ - Xã Thới Tam Thôn - H. HM

TÂN HIỆP

71

40

C9/1 Tân Thới 3 - Tân Hiệp - HM

72

54

88/1 Ấp Tân thới 1 - Xã Tân Hiệp - HM

73

58

1/1B Ấp Tân Hòa - Xã Tân Hiệp - HM

74

89

43/1D Ap Thới tây 2 - Xã Tân Hiệp - H. HM

75

90

64/3A Ap Tân Thới 1 - Xã Tân Hiệp - HM

76

92

4/1L Ap Thới Tây 1 - Xã Tân Hiệp - H. HM

NHỊ BÌNH

77

24

1/9 Bùi Công Trừng - Ấp 2 - Nhị Bình - HM

78

43

10/82 Ấp 2 - Nhị Bình - HM

79

80

35/4 Ấp 3 - Bùi Công Trừng - Nhị Bình - HM

80

86

149 Bùi Công Trừng - Ap 4 - Xã Nhị Bình - H. HM

81

81

140/B Bùi Công Trừng - Ap 4 - Xã Nhị Bình - H. HM

QUẬN 12

1

6

5/4A Nguyễn Anh Thủ, KP 1, P.Trung Mỹ Tây, Q12

2

19

126/7B QL22, P.Tân Thới Nhất. Q12

3

7

17A Nguyễn Văn Quá, KP2, P.Đông Hưng Thuận

4

10

B111 Bis KP3 Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận

5

20

301/41 Bùi Công Trừng - KP 3 - P. Thạnh Xuân, Q, 12

6

27

Chợ Bàu Nai, QL22, P. Đông Hưng Thuận

7

30

18/1 Trường Chinh KP7, P.Đông Hưng Thuận

8

53

C105 Bis Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận

 
DANH SÁCH ĐẠI LÝ HIỆU THUỐC KHU VỰC VII

STT

SỐ ĐL

ĐỊA CHỈ ĐẠI LÝ

Quận Thủ Đức

P. BÌNH CHIỂU

1

58

213 Lê thị Hoa KP6 P. Bình Chiểu - TĐ

2

39

1103 Tô Ngọc Vân - KP2 - Bình Chiểu - TĐ

3

66

83 KP3 - Bình Chiểu - TĐ

4

38

Số 17 đường số 4 KP6 - Bình Chiểu - TĐ

P. HIỆP BÌNH CHÁNH

5

45

184 Hiệp Bình - KP8 - Hiệp Bình Chánh - TĐ

6

31

Kios số 1 - Chợ Bình Triệu - Hiệp Bình Chánh - TĐ

7

41

166 QL 13 - Hiệp Bình Chánh - TĐ

8

30

Kios số 2 - Chợ Bình Triệu - Hiệp Bình Chánh

P. HIỆP BÌNH PHƯỚC

9

49

684 KP4 - QL 13 - Hiệp Bình Phước - TĐ

10

40

501 KP5 - QL 13 - Hiệp Bình Phước - TĐ

11

42

162 KP 1 - QL 13 - Hiệp Bình Phước - TĐ

P. TAM BÌNH

12

32

428 QL 1A - KP 2 - Tam Bình - Thủ Đức

13

24

358 Tỉnh lộ 43 - Kp 4 - Tam Bình - TĐ

P. LINH CHIỂU

14

25

73 Võ Văn Ngân - Linh Chiểu - TĐ

P. TAM PHÚ

15

44

585 Tỉnh lộ 43 - KP1 - Tam Phú - TĐ

16

50

65 Tam Hà - KP 4 - Tam Phú - TĐ

P. LINH XUÂN

17

43

109 QL 1A - KP 2 - Linh Xuân - TĐ

P. LINH TÂY

18

28

54 Tô Ngọc Vân - Linh Tây - TĐ

Quận 2

P. BÌNH TRƯNG ĐÔNG

1

62

541 Nguyễn Duy Trinh - Bình Trưng Đông - Q. 2

2

68

570 Nguyễn Duy Trinh - P. Bình Trưng Đông - Q. 2

P. BÌNH TRƯNG TÂY

3

1

343 ( Kios chợ) Nguyễn Thị Định- Bình Trưng Tây - Q. 2

P. AN PHÚ

4

61

3 lô K1A Khu Tái định cư 1ha - P. An Phú - Q. 2

P. CÁT LÁI

5

2

625 Kp2 Nguyễn Thị Định - Cát Lái - Q. 2

6

71

172 Lê Văn Thịnh - Cát Lái - Q. 2

Quận 9

P. HIỆP PHÚ

1

15

133 Lê Văn Việt - KP3 - Hiệp Phú - Q. 9

2

12

12(số cũ 67A) Lê Văn Việt - Hiệp Phú - Q. 9

P TĂNG NHƠN PHU A

3

67

201F Lã Xuân Oai - Tăng Nhơn Phú A - Q. 9

4

18

44 Man Thiên - Tăng Nhơn Phú A

5

53

174 Man Thiện - Tân Nhơn Phú A - Q. 9

6

16

Kios số 3 - Chợ Tăng Nhơn Phú A - TNP A - Q. 9

P. PHƯỚC BÌNH

7

9

14 Đại lộ 2 - Phước Bình - Q. 9

8

72

153 Đại lộ 3 - KP 4 - P. Phước Bình - Q. 9

9

8

70 đại lộ 2 - Phước Bình - Q. 9

P. PHƯỚC LONG A

10

19

246 Tây Hòa - Phước Long A - Q. 9

11

11

26 Tổ 6 KP4 - Tây Hoà - Phước Long A - Q. 9

12

10

276D Kp2 - Phước Long A - Q. 9

P. PHƯỚC LONG B

13

51

10 đường 61 - P. Phước Long B - Q. 9

14

21

26 tổ 6 - KP4 - Tăng Nhơn Phú - Phước long B - Q. 9

P. LONG THẠNH MỸ

15

17

104 Nguyễn Văn Tăng - Long Thạnh Mỹ - Q. 9

16

22

600/3 Nguyễn Xiễn - P. Long Thạnh Mỹ - Q. 9

P. LONG TRƯỜNG

17

54

26 Nguyễn Duy Trinh - Long Trường - Q. 9

18

69

1329 Nguyễn Duy Trinh - P. Long Trường - Q. 9

19

70

04H Lã Xuân Oai - Phước Hiệp - P. Long Trường - Q. 9

P. TRƯỜNG THẠNH

20

56

1/22 Lã Xuân Oai - P. Long Trường - Q. 9

P. PHÚ HỮU

21

73

909 Nguyễn Duy Trinh - Ap Tân Điền A - Phú Hữu - Q. 9

22

47

859 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Đông - Q. 9

P. TÂN PHÚ

23

52

7/3 Ấp Cây Dầu - Tân Phú- Q. 9

24

59

323 Hoàng Hữu Nam - Tân Phú - Q. 9

25

57

21 Nam Cao, Tân Nhơn - Tân Phú - Q. 9

P. LONG BÌNH

26

74

1016 Nguyễn Xiễn - Long Bình - Q. 9

27

75

1207 Nguyễn Xiển - Ấp Thái Bình 2 - Long Bình - Q. 9

28

63

181/4 Tổ 4 - Ấp Vĩnh Thuận - Long Bình - Q. 9

 
DANH SÁCH ĐẠI LÝ HIỆU THUỐC KHU VỰC II

STT

SỐ ĐL

ĐỊA CHỈ ĐẠI LÝ

QUẬN 7

P. TÂN THUẬN ĐÔNG

1

30

7/9 Trần Xuân Soạn - P. Tân Thuận Đông

2

5

133 Huỳnh Tấn Phát KP 4 - P. Tân Thuận Đông

P. PHÚ THUẬN

3

4

1121 Huỳnh Tấn Phát - P. Phú Thuận

4

17

7/28B KP 1 Nguyễn Văn Quỳ - P. Phú Thuận

P. TÂN HƯNG

5

7

927 Trần Xuân Soạn - P. Tân Hưng

6

15

120/3(861) Trần Xuân Soạn - KP 4 - P. Tân Hưng

P. TÂN KIỂNG

7

13

Lô 24 Đường 4 - KP 2 - P. Tân Kiểng

8

16

16/14 Đường 15 - P. Tân Kiểng

9

28

47G Đường 17 - P. Tân Kiểng

P. TÂN PHÚ

10

18

32/3A Nguyễn Thị Thập - P. Tân Phú

11

25

27/5B Tân Mỹ - KP 5 - P. Tân Phú

12

29

8/3 Huỳnh Tấn Phát - P. Tân Phú

P. PHÚ MỸ

13

27

36/6 Phạm Hữu Lầu - P. Phú Mỹ

HUYỆN NHÀ BÈ

THỊ TRẤN NHÀ BÈ

1

1

2/13C KP 5 - Thị Trấn Nhà Bè

2

3

27/9C KP 7 - Huỳnh Tấn Phát - Thị Trấn Nhà Bè

3

10

56/8B Liên Tỉnh 15 - KP 6 - Thị Trấn Nhà Bè

4

11

23/7 Liên Tỉnh 15 - KP 4 - Thị Trấn Nhà Bè

5

23

240 Huỳnh Tấn Phát -KP6 - Thị Trấn Nhà Bè

XÃ PHÚ XUÂN

6

20

5/2A Huỳnh Tấn Phát - Xã Phú Xuân

7

37

84/2 Huỳnh Tấn Phát - Xã Phú Xuân

8

9

110/5 Huỳnh Tấn Phát - Xã Phú Xuân

XÃ PHƯỚC KIỂNG

9

22

166 Lê Văn Lương - ấp 5 - Xã Phước Kiểng

10

31

69 Ấp 3 Lê Văn Thương - Xã Phước Kiểng

11

33

79 Ap 4 - Xã Phước Kiểng - Nhà Bè

12

38

150 Lê Văn Thương - Xã Phước Kiểng

13

35

508 Lê Văn Lương - Ap 3Xã Phước Kiểng - H. Nhà Bè

XÃ NHƠN ĐỨC

14

14

5/31 Ấp 4 Hương lộ 35 - Xã Nhơn Đức

15

43

6/5 Nguyễn Bình - Ap 2 - Xã Nhơn Đức -H. Nhà Bè

XÃ LONG THỚI

16

34

18 Nguyễn Văn Tạo - Ap 2 -Xã Long Thới - H. Nhà Bè

17

39

86 Ấp 1- Xã Long Thới ( Sát Cầu Hiệp Phước) - H. Nhà Bè

18

42

204 Nguyễn Văn Tạo - Xã Long Thới -H. Nhà Bè

XÃ HIỆP PHƯỚC

19

21

88 Nguyễn Văn Tạo - Tổ 3 - Ấp 1 - Xã Hiệp Phước

20

40

1 Phan Văn Bảy - Ấp 1 - Xã Hiệp Phước

XÃ PHƯỚC LỘC

21

44

85A Đào Sư Tích - Xã Phước lộc - Huyện Nhà Bè

HUYỆN CẦN GIỜ

XÃ BÌNH KHÁNH

1

24

367 Trần Quang Đạo - Xã Bình Khánh

2

26

328 Rừng Sác - Ấp Bình Phước - Xã Bình Khánh

3

41

97 Ap Bình Phước - Xã Bình Khánh

XÃ THẠNH AN

4

32

185 Ấp Thanh Bình - Xã Thạnh An

XÃ CẦN THẠNH

5

36

450/2 Đường Đào Cử - Xã Cần Thạnh

 
DANH SÁCH ĐẠI LÝ HIỆU THUỐC KHU VỰC 4 – QUẬN BÌNH TÂN

STT

SỐ ĐL

ĐỊA CHỈ ĐẠI LÝ

AN LẠC

1

7

741 Kinh Dương Vương - KP 1 - An Lạc - BT

TÂN TẠO

2

15

1384 KP 4 - TL10 - Tân Tạo - BT

3

19

1055 Tỉnh lộ 10 - Khu phố 8 - Tân Tạo - BT

4

51

1232 Quốc lộ - 1A KP 1 - Tân Tạo A -BT

5

80

D16/4 Lê Đình Cấn - Khu phố 6 - Tân Tạo - BT

6

99

1094 Tỉnh lộ 10 - Khu phố 6 - P.Tân Tạo - BT

BÌNH TRỊ ĐÔNG

7

10

564 KP 6 HL2 (B16/2) - Bình Trị Đông - BT

8

28

63 Trương Phước Phan KP 18 - Bình Trị Đông - BT

9

45

124 Liên khu 10-11 - Bình Trị Đông - BT

10

122

1 Chiến Lược - Kp 15 - Bình Trị Đông - BT

BÌNH TRỊ ĐÔNG A

11

8

806 Tỉnh lộ 10 - KP 1 - P. Bình Trị Đông A - BT

12

38

78 Tây Lân - KP 7 - P. Bình Trị Đông A - BT

13

44

F5/17 Mã Lò - KP 6 - Bình Trị Đông A - BT

14

78

975 HL 2 - KP 8 - Bình Trị Đông A - BT

BÌNH TRỊ ĐÔNG B

15

12

23 Đường 24A Ấp 1 - KDC - Bình Trị Đông B

16

46

581 TL10 - KP 2 - Bình Trị Đông B -BT

17

77

576 Hồ Ngọc Lãm - KP 5 - Bình Trị Đông B - BT

BÌNH HƯNG HÒA

18

59

121 Gò Xoài -KP2 - Bình Hưng Hòa A - BT

19

87

7/23/30 Quốc lộ 1A - Bình Hưng Hòa - BT

20

109

231 QL 1A Tổ 22 - KP 2 - Bình Hưng Hòa - BT

BÌNH HƯNG HÒA A

21

36

72 Đường 12 - Bình Hưng Hòa A- BT

22

72

68 Đường số 6 KP 14- Bình Hưng Hòa A - BT

23

74

16 khu phố 17 - Bình Hưng Hòa A - BT

24

81

74 KP 3 - Bình Hưng Hòa A - BT

25

75

217(10/29) Bình Long - Ấp 4 - Bình Hưng Hòa - BT

26

82

7/17E Lê Văn Quới - Bình Hưng Hòa A - BT

27

86

94 Khu phố 7 - P. Bình Hưng Hòa A - Q. BT

28

88

2 Khu Phố 9 - Bình Hưng Hòa A - BT

BÌNH HƯNG HÒA B

29

84

419 Bình Thành - Khu phố 2 - Bình Hưng Hòa B - BT

30

85

39 Liên Khu 5-6 Khu phố 6 - Bình Hưng Hòa B - BT

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 Tiếp theo > Cuối >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in E:\SPCWebsite\spc\plugins\system\jfdatabase\jfdatabase_inherit.php on line 243